Msze św.

 

Skład wspólnoty

br . Wojciech Sugier – gwardian

br . Jan Jurczak

br. Adam Sobiech

br. Jerzy Siedlecki

br . Stanisław Rutkowski

br. Zbigniew Nowakowski

br. Jarosław Wawrzyn

br. Grzegorz Filipiuk

Gerard Kublik

br . Tomasz Płonka