Pielgrzymka Warszawska

Hasłem 311. Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę, są słowa: „Stworzył i posłał ich”, których treść i znaczenie niniejszy plakat ujmuje w następujący sposób:
> W centralnym jego miejscu widać nawiązanie do znanego fragmentu fresku Michała Anioła, gdzie dłoń znajdująca się po prawej stronie symbolizuje osobę Boga, a po lewej Adama. Przedstawienie to ma za zadanie wyrazić fundamentalną prawdę wiary chrześcijańskiej: człowiek został stworzony przez Boga i w Nim ma swój początek. Obydwie dłonie, na skutek światłocienia są dwukolorowe. W przypadku człowieka oznacza to, iż został on stworzony jako mężczyzna i kobieta (Rdz 1,27); a w przypadku Boga, że akt stworzenia dokonał się na obraz Jego Syna, widzianego już wtedy jako Tego, który stanie się człowiekiem, przez co nastąpi zjednoczenie obydwóch natur, boskiej i ludzkiej w jednej osobie. Wskazujące palce obydwu dłoni są nie tylko ku sobie skierowane, ale także na siebie wskazują. Bóg na człowieka, a człowiek na Boga. Ich punktem stycznym jest symbol krzyża – znak śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, który zbawiając człowieka, stwarza go niejako na nowo. On – Chrystus – nowy Adam jest owocem życia nowej Ewy – Maryi, czego graficznym symbolem jest wpisany i „wyrastający” z litery „M” znak chwalebnego i życiodajnego krzyża.
> Obejmującym wspomniane elementy symboliczno-graficzne kształtem jest okrąg, który wyrażając cechę doskonałości, wskazuje na chleb Eucharystyczny. To właśnie w Eucharystii człowiek podczas ziemskiej pielgrzymki spotyka się najgłębiej ze swoim Stwórcą i dopiero poprzez jej przyjmowanie zaczyna stawać się nowym człowiekiem. Z tej jedynej w swoim rodzaju uczty wyrasta świadomość bycia posłanym, ponieważ zanim Chrystus rozesłał swoich uczniów z nakazem „Idźcie i głoście”, powiedział im podczas ostatniej wieczerzy: „Bierzcie i jedzcie, To jest ciało moje… bierzcie i pijcie, To jest kielich Krwi Mojej… To czyńcie na moją pamiątkę”.
Stworzenie jest niepełne, jeśli nie ma w sobie dynamizmu posłania, lecz i posłanie byłoby puste skoro swego początku nie miałoby w Bogu.
Pozdrawiam Was serdecznie i zostajemy w kontakcie
br. Grzegorz Filipiuk, przewodnik
Więcej informacji można znaleźć na Facebooku: (7) 15 brązowa – Warszawska Pielgrzymka Piesza | Facebook