Kontakt – Bracia

Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów

ul. O. Honorata Koźmińskiego

36 05-170 Zakroczym

Tel. +48 22 785 21 30

br . Wojciech Sugier – gwardian – +48 603 272 123

br. Juliusz Pyrek – wikary – +48 504 170 567

br . Jan Jurczak, prezbiter

br. Adam Sobiech, prezbiter

br. Jerzy Siedlecki, prezbiter

br . Stanisław Rutkowski, brat zakonny

br. Jarosław Wawrzyn, brat zakonny

br. Grzegorz Filipiuk, prezbiter

br . Tomasz Płonka, prezbiter

Gerard Kublik, świecki

Jałmużnę można złożyć na konto: Konto PL: 74 1600 1462 1817 7393 8000 0001 Konto Euro: PL 47 1600 1462 1817 7393 8000 0002