Pielgrzymka Warszawska

Pokój i dobro!

Pod przewodnim hasłem „Stworzył i posłał ich” wyruszyliśmy 6 sierpnia z

naszego kościoła w Warszawie w 311 Warszawskiej Pielgrzymce Pieszej po raz 41 jako grupa 15 Brązowa pw. św. Franciszka z Asyżu. Mszy Świętej w uroczystość Przemienienia Pańskiego na rozpoczęcie naszej wędrówki przewodniczył i słowo Boże wygłosił br. Łukasz Woźniak, minister prowincjalny. Pierwszy dzień, chłodniejszy i deszczowy, a pozostałe upalne, chociaż noce w większości były zimne. W naszej grupie pielgrzymowało 300 pątników (z Warszawy wyruszało 164, a potem grupa urosła do 300 pielgrzymów), co oznacza, że było nas 120 osób więcej niż w poprzednim roku. Z tego ok. 60 uczestników było po raz pierwszy.

Najstarszy liczył 70 lat, a najmłodszy 7 miesięcy. Było z nami 24 dzieci, które dawały nam dużo radości. Całe rodziny z dziećmi były najdzielniejszymi pielgrzymami. W grupie pielgrzymowało 3 kapłanów: br. Grzegorz Filipiuk, przewodnik, br. Andrzej Krawczyk, zastępca przewodnika i br. Krzysztof Fabich, który dołączył do nas z Nowego Miasta. Dwaj bracia ponowicjusze – br. Tomasz Ćwirzeń i br. Łukasz Padzik opiekowali się nowym nagłośnieniem, br. Jarosław Rajski służył w sekretariacie, zapisując pielgrzymów, br. Marcin Jurek dzielnie pracował w bazie jako kwatermistrz, a br. Lucek Zaniewski, prawie jubilat (po raz na pielgrzymce warszawskiej) budził, tańczył i radował całą grupę. Justyna i Zdzisław Wereszczyńscy przepysznie gotowali i przyrządzali nam śniadania i kolacje, Szymon Laudy był głównym kwatermistrzem, a jego brat Marcin Laudy służył jako kierowca „złotego szerszenia”, aż do ostatniego tchnienia auta, które nastąpiło przedostatniego dnia pielgrzymki. Wszystkim służbom – w bazie, porządkowym, medycznym, muzycznym – ogromna wdzięczność za piękną pracę. 

Dotarliśmy do Maryi bezpiecznie i szczęśliwi, że znów bez przeszkód mogliśmy pielgrzymować, modlić się i nieść intencje przed tron Jasnogórskiej Pani.

Zapraszamy za rok, aby kontynuować tę pielgrzymkę pokoleń, już dziś z radością patrząc na nowe, młode osoby, które nie wyobrażają sobie wakacji bez pielgrzymki. 

Pozdrawiam braci serdecznie i dziękuję wszystkim, którzy z nami wędrowali.

Grzegorz Filipiuk, przewodnik

 

Informacje o naszym pielgrzymowaniu znajdziecie na naszym profilu Fb – 15 brązowa – Warszawska Pielgrzymka Piesza – https://www.facebook.com/15brazowa

   

Hasłem 311. Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę, są słowa: „Stworzył i posłał ich”, których treść i znaczenie niniejszy plakat ujmuje w następujący sposób:
> W centralnym jego miejscu widać nawiązanie do znanego fragmentu fresku Michała Anioła, gdzie dłoń znajdująca się po prawej stronie symbolizuje osobę Boga, a po lewej Adama. Przedstawienie to ma za zadanie wyrazić fundamentalną prawdę wiary chrześcijańskiej: człowiek został stworzony przez Boga i w Nim ma swój początek. Obydwie dłonie, na skutek światłocienia są dwukolorowe. W przypadku człowieka oznacza to, iż został on stworzony jako mężczyzna i kobieta (Rdz 1,27); a w przypadku Boga, że akt stworzenia dokonał się na obraz Jego Syna, widzianego już wtedy jako Tego, który stanie się człowiekiem, przez co nastąpi zjednoczenie obydwóch natur, boskiej i ludzkiej w jednej osobie. Wskazujące palce obydwu dłoni są nie tylko ku sobie skierowane, ale także na siebie wskazują. Bóg na człowieka, a człowiek na Boga. Ich punktem stycznym jest symbol krzyża – znak śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, który zbawiając człowieka, stwarza go niejako na nowo. On – Chrystus – nowy Adam jest owocem życia nowej Ewy – Maryi, czego graficznym symbolem jest wpisany i „wyrastający” z litery „M” znak chwalebnego i życiodajnego krzyża.
> Obejmującym wspomniane elementy symboliczno-graficzne kształtem jest okrąg, który wyrażając cechę doskonałości, wskazuje na chleb Eucharystyczny. To właśnie w Eucharystii człowiek podczas ziemskiej pielgrzymki spotyka się najgłębiej ze swoim Stwórcą i dopiero poprzez jej przyjmowanie zaczyna stawać się nowym człowiekiem. Z tej jedynej w swoim rodzaju uczty wyrasta świadomość bycia posłanym, ponieważ zanim Chrystus rozesłał swoich uczniów z nakazem „Idźcie i głoście”, powiedział im podczas ostatniej wieczerzy: „Bierzcie i jedzcie, To jest ciało moje… bierzcie i pijcie, To jest kielich Krwi Mojej… To czyńcie na moją pamiątkę”.
Stworzenie jest niepełne, jeśli nie ma w sobie dynamizmu posłania, lecz i posłanie byłoby puste skoro swego początku nie miałoby w Bogu.
Pozdrawiam Was serdecznie i zostajemy w kontakcie
br. Grzegorz Filipiuk, przewodnik
Więcej informacji można znaleźć na Facebooku: (7) 15 brązowa – Warszawska Pielgrzymka Piesza | Facebook