XXIX pielgrzymka FZŚ na Jasną Górę

XXIX OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA

FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W POLSCE

22-23 lipca 2022 roku do Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze odbyła się XXIX Ogólnopolska Pielgrzymka FZŚ. Pielgrzymowanie do Maryi Królowej Polski stało się już tradycją i jest stałym punktem programu formacyjnego dla FZŚ.

W ubiegłym roku świętowaliśmy 800-lecie istnienia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Trwamy nadal w atmosferze jubileuszu, ponieważ w tym roku obchodzimy 100-lecie śmierci bł. Anieli Salawy patronki FZŚ w Polsce. Dziękowaliśmy Panu Bogu za bł. Anielę Salawę. Hasłem pielgrzymki było – Ku świętości z bł. Anielą Salawą drogą FZŚ.

Cały program modlitewnego czuwania poświęcony był bł. Anieli Salawie, aby lepiej poznać jej życie i jej duchowość, i tą duchowością napełnić nasze serca.

Pielgrzymka rozpoczęła się Apelem Jasnogórskiem. Rozważanie apelowe poprowadził O. Zdzisław Gogola OFMConv. Po czym nastąpiło nocne czuwanie. Mszy św. o godz. 24. 00 przewodniczył i homi-lię wygłosił ks. Marcin z Sieprawia

W sobotę uroczystości rozpoczęły się różańcem o godz. 10.00.

O godz. 11.00 – Mszy św.  koncelebrowanej na Jasnogórskim Szczycie przewodniczył i homilię wygłosił O. Grzegorz Bartosik OFMConv – prowincjał prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Mówił: Aniela Salawa jest bardzo aktualną patronką na obecne czasy, które są również  trudne jak za życia Błogosławionej. Potrafiła pokonywać trudności, nieść pomoc potrzebującym, ponieważ całkowicie zawierzyła swoje życie Panu Jezusowi i Maryi. Przesłanie bł. Anieli na dziś – to służba bliźniemu.

Po Komunii św. przełożona narodowa FZŚ Emilia Nogaj odmówiła akt zawierzenia Matce Bożej i bł. Anieli Salawie.

W koncelebrze uczestniczyło ponad 40. kapłanów, w tym duża grupa z naszej prowincji. Uroczystość zgromadziła kilka tysięcy uczestników dorosłych, młodzieży franciszkańskiej i rycerzy św. Franciszka. Z Zakroczymia uczestniczyła s. Maria, przełożona, s. Wanda i o. Jan Jurczak, asystent.

Pielgrzymka zakończyła się Drogą Krzyżową na Wałach i uroczystym błogosławieństwem. Przewodniczył ojciec Wojciech Hołuj OFM.

o. Jan Jurczak,

asystent wspólnoty klasztornej

w Zakroczymiu.

Więcej można zobaczyć:

Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze |23 VII – XXIX pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich – Msza św. 11:00 (jasnagora.pl)