Remont w klasztorze

Dofinansowanie na wymianę okien jest z MSWiA – Fundusz Kościelny

 

Wymiana okien