Wspólnota

Skład wspólnoty

br . Wojciech Sugier – gwardian

br. Juliusz Pyrek – wikary

br . Jan Jurczak, prezbiter

br. Adam Sobiech, prezbiter

br. Jerzy Siedlecki, prezbiter

br . Stanisław Rutkowski, brat zakonny

br. Jarosław Wawrzyn, brat zakonny

br. Grzegorz Filipiuk, prezbiter

br . Tomasz Płonka, prezbiter

Gerard Kublik, świecki